Επίπεδα Ασφαλείας

ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 0: Κανονικό προσωπικό λειτουργίας. Το προσωπικό σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπεται να έρθει σε οποιαδήποτε επαφή με ένα αντικείμενο ΑΠΖ; Παραβίαση του πρωτοκόλλου αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του σχετικού προσωπικού.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Τυπικό προσωπικό ασφαλείας για το προσωπικό που ασχολείται με τη συντήρηση ενός αντικειμένου ΑΠΖ. Πρώτου Επιπεδου πρόσβαση είναι συνήθως επισυνάπτομένα με το αντικείμενο ΑΠΖ το προσωπικό έχουν άδεια να ασφαλείσουν (π.χ. 1/173).

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Εκκαθάριση επίπεδου για το προσωπικό που συμμετέχει στην επίβλεψη ενός αντικειμένου ΑΠΖ. Επισυνάπτονται πιστοποιήσοις με το αντικείμενο ΑΠΖ που παρέχεται το προσωπικό. Χωρίζονται από μια παύλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε πολλαπλά αντικείμενα ΑΠΖ (π.χ. 2/173-847-423).

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Γενικο προσωπικό ασφαλείας για το Οικόπεδο-19 ή οποιοδήποτε άλλο χώρο στέγασης ενός αντικειμένου ΑΠΖ απαιτείται να έχουν αυτό το επίπεδο πρόσβασης και τους επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλα τα ΑΠΖ αντικείμενα μη-Κέτερ επίπέδων.

ΕΠΙΠΕΔΟ 4: Προσωπικό Ηγεσίας; Επιτρέπεται πρόσβαση σε όλα τα ΑΠΖ αντικείμενα μη-Κέτερ επίπέδων.

ΕΠΙΠΕΔΟ 5: Προσωπικό Υψηλότερη Κατάταξης; Πιο εργοτέρων προσωπικό σε αυτό το επίπεδο πρόσβασης είναι Επιτηρητές. Ορισμένα μέλη του ανώτερου προσωπικού έχουν δοθεί πρόσβαση 5ο επιπέδου λόγω επαναλαμβανόμενης ανάγκης να εργαστούν σε ΑΠΖ αντικείμενα επίπεδου Κέτερ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η δομή ελέγχου ασφάλειας είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική δομή ασφαλείας.

ΜΗ-ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δ: Προσωπικό Δ (Δελτα) κατηγορίας ορίζεται το προσωπικό που χρησιμοποιείται για το χειρισμό των αντικειμένων Κετερ κατηγορίας. Προειδοποίηση: Δεν επιτρέπεται αλληλεπίδραση Προσωπικό Δ Κλασης με την κατηγορία του προσωπικού Δ που εχουν ανατεθεί σε ένα διαφορετικό αντικείμενο ή ΑΠΖ. Προσωπικό Δ Κλάσης προσλαμβάνεται από τροφίμους φυλακών. Οι Ετοιμοθάνατοι προτιμούνται; Σε περιόδους απειλής, το πρωτόκολλο 12 μπορεί να ενεργωποιηθεί, επιτρέποντας την πρόσληψη αθώων προσώπων ή φυλακόμενων για εγκλήματα μικρότερου επιπέδου. Όλα τα παλιά Προσωπικά Δ Κλασης πρέπει να λήγουν κατά την εναρξη ενώς νέου μήνα, καθώς στην θέση του ενα νέο προσωπικό θα πρέπει να είναι έτοιμο να τους αντικαταστήσουν. Μετά την τοποθέτηση σε καταλύματα, το προσωπικό Ασφάλειας θα πρέπει να επικοινωνεί με τοις Κλάσης Δ μονο με την χρήση συστημάτων ενδοεπικοινωνία. Όλα τα προσωπικά Κλάσης Δ θα πρέπει να δωθούν τουλάχιστον μία (1) δοκιμή πολυγράφου στις 1800 σε καθημερινή βάση. Η ανυπακοή θα αντιμετωπιστεί με τερματισμό. Η αποτυχία του προσώπου να περάσει το τεστ θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό. Σε περίπτωση τυχόν ανωμαλιών, τερματισμός ολόκληρης της κατηγορίας προσωπικού Δ συνιστάται, καθώς και κάθε προσωπικό ΑΠΖ που είχαν βασική αλληλεπίδραση μαζί τους.

Ε: Προσωρινά τοποθετείται στην αρχή της διαβάθμισης ασφαλείας (π.χ. E1), αυτό χρησιμοποιείται όταν ένα νέο αντικείμενο SCP έχει ανακαλυφθεί, αλλά είναι ακόμη σε ακάλυπτο ή ανεξέλεγκτη κατάσταση. Τα μηνύματα e-εκκαθάριση προσωπικό επιφορτισμένη με την ανατροφή του SCP σε ισχύ και τη διατήρησή της. Μόλις το SCP είναι σε θέση και το αντικείμενο είναι ασφαλές, το Ε απομακρύνεται και το προσωπικό δίνονται τον κατάλληλο αριθμό για το τέλος της κάθαρσης τους.

Ο5-x: Επίσκοπος επίπεδο εκκαθάρισης δίνεται μόνο στους διευθυντές του Ιδρύματος SCP. Το x υποδηλώνει τον αριθμό τους, που κυμαίνεται από 1 έως 13 (π.χ. Ο5-7). Οι O5 προσωπικό επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση οποιαδήποτε και όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την SCP αντικείμενα. Ωστόσο, λόγω της ευαίσθητης natur

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License