Κλάσεις Αντικειμένων

Η ονομασία "Ασφαλής" έχει ανατεθεί σε άτομα ή αντικείμενα που μπορούν αποτελεσματικά και αξιόπιστα να περιέριστουν. Ασφαλείς αντικείμενα μπορεί να έχουν επιμέρες διαδικασίες περιορισμού, αλλά αυτές οι διαδικασίες δεν αναμένεται να αποτύχουν συχνά, ή να υπόκεινται σε αναθεώρηση αργότερα καθώς αποκτώνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο.

Μερικά ασφαλή αντικείμενα μπωρεί να χαρακτηρίστουν ως ανθρώπινα, ανθρωποειδή, και / ή ευαίσθητα. Για την αποφυγή τραυματισμών και / ή τον θάνατο του προσωπικού και τον ΑΠΣ, η αλληλεπίδραση με αυτές θα πρέπει να χαρακτηριστεί επαγγελματική και ευγενική, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διαδικασίες περιορισμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι Ασφαλής δεν δείχνουν ότι οι διαδικασίες περιορισμού είναι περιττές. Πολλα ΑΠΣ που έχουν οριστεί ως Ασφαλής αντικείμενα μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνα στις σωστές συνθήκες. Η σημαντική διάκριση που ορίζει ένα αντικείμενο ασφαλές είναι ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια με τις κατάλληλες διαδικασίες περιορισμού. Ένα παράδειγμα ενός ασφαλούς αντικείμενο θα είναι ένα όπλο, ένα πυρηνικό όπλο, ή το πολώνιο.

Παρακάτω είναι μια λίστα με τα εικοσιπέντε υψηλότερα βαθμολογημένα Ασφαλή αντικείμενα σχετικά με την ιστοσελίδα:

Για μια πλήρη λίστα των ασφαλών άρθρων σχετικά με την ιστοσελίδα, κάντε κλικ εδώ.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License