Ομάδες Κρούσεις

Ομάδες Εργασίας είναι μικρές ομάδες των φορέων (συνήθως τρεις έως δέκα, αν και Ομάδες Εργασίας μεγαλύτερο από είκοσι δεν είναι ανήκουστο) αφιερωμένο στην εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ή την αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Κάθε Ομάδα Εργασίας έχει έναν μοναδικό συνδυασμό από ένα ελληνικό γράμμα και έναν αριθμό, αλλά κατά τα άλλα ονοματολογία είναι η ίδια όπως και για ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Ευκίνητη Ομάδα Κρούσης Άλφα-2 (γνωστοί και ως «Οι ταχυδρόμοι»): Επιτήρηση και συγκράτηση κατά τη διάρκεια της ρουτίνας μεταφορά του ασφαλούς και Ευκλείδης-class στοιχεία μεταξύ των θέσεων του Ιδρύματος.

Ευκίνητη Ομάδα Κρούσης Άλφα-4 (γνωστοί και ως "Pony Express"): Παρακολούθηση και ανάκτηση των ανώμαλων πακέτων που αποστέλλονται μέσω κανονικές δημόσιες ή ιδιωτικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως αυτές της SCP-130 ή SCP-1020.

Ευκίνητη Ομάδα Κρούσης Άλφα-16 (γνωστοί και ως "ο θείος του Mike") Εξοπλισμένο με κυνήγι, και την καταστολή της ευαισθητοποίησης του κοινού, οι οντότητες παρόμοιες με SCP-746.

Ομάδα Κρούσης Άλφα-440 (γνωστοί και ως «Τι στο διάολο ήταν αυτός ο ήχος;") Μια συλλογική λειτουργία με προσωπικό από όλα τους κλάδους του Ιδρύματος, αφιερωμένο στην καταγραφή και την αρχειοθέτηση ήχου από τα περιστατικά του Ιδρύματος, μαζί με ερευνητικά προγράμματα και τις παραπάνω δραστηριότητες.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Βήτα-3 (γνωστοί και ως "Ήρθε η Πίτσα»): καταστολή και μείωση την εκδήλωση0 περιστατικων απο το ΑΠΣ-785.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Βήτα-7 (γνωστοί και ως "Hatters Maz"): Ειδικεύονται στην συγκράτηση σοβαρών βιολογικών κινδύνων και την επακόλουθη εκκαθάριση όλων των περιοχών που επλήγησαν.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Γάμμα-5 (γνωστός και ως «Είναι από την δικιά μας πλευρά, κύριε!"): Δημόσια παραπληροφόρηση και ελέγχου ζημιών. Πρόσφατα ορίστικε σε μυστικές εργασίες σε διάφορες πηγές των μέσων ενημέρωσης για να καλύψουν τις δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Γάμμα-6 (γνωστοί και ως «Εν Βαθύ Τροφοδότες»): Ανατέθηκαν σε περιορισμό και την παρακολούθηση των διαφόρων θαλασσινών ΑΠΣ όπως SCP-169 και SCP-741.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Δελτα-5 (γνωστός και ως "Οι Πρωτοπόροι"): Ανατέθηκαν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ΑΠΖ πριν αντίπαλες οργανώσεις καταφέρουν να κάνουν το ιδιο. Σήμερα επιστρατέυουν μέσα από τα IRG.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Δελτα-9 (γνωστός και ως «Hacks»): Μόνιμα ανατεθημένει στο Οικόπεδο-41 με σκοπό τον περιορισμό περιστατικων απο το ΑΠΖ-567-9. Λόγω της φύσης του ΑΠΖ-567, τα μέλη της Ο.Κ. Δέλτα-9 πρέπει να συμπληρώσουν διάφορες απαιτήσεις. Δείτε την αναφόρα για την ΑΠΖ-567 για τις λεπτομέρειες.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Έψιλον-8 (γνωστός και ως «Οι μαίες»): οι τράπεζες σπέρματος Monitor και δωρητές κομμάτι. Υπεύθυνος για την καταστροφή ή την απομάκρυνση των μη-ανθρώπινα αναπαραγωγικά υλικά που δίνονται κάτω από το πρόσχημα της κανονικής σπέρμα. Το όνομά τους αναφέρεται σε δευτερεύουσα λειτουργία τους, όταν γονιμοποίηση δεν μπορεί να προληφθεί. Σήμερα συμμετείχαν στην έρευνα και διαχείριση του ΑΠΖ-███. Έχασαν αρκετά μέλη στις σχέσεις με ΑΠΣ-231 πριν από το εν λόγω σχέδιο εκ νέου σε [DATA περικοπεί].

Κινητή Ομάδα Κρούσης Έψιλον-9 (γνωστός και ως "Φλογωφάγοι"): Δεν υπάρχουν τρέχουσες αναθέσεις, υπέστησαν σοβαρή αναπηρία στην απόκτηση του ΑΠΖ-968.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Ζήτα-9 (γνωστός και ως "Οι τυφλοπόντικες"): Εξερεύνηση και η ομάδα αποκατάστασης που ασχολούνται με μεγάλης κλίμακας σταθερών ή επίγεια στοιχεία SCP. Επί του παρόντος διερευνά περιοχές που επλήγησαν από ΑΠΖ-184.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Ήτα-10 (γνωστός και ως "Δαιμόνιον ού είδα"): Ειδικεύεται στη σύλληψη, την καραντίνα, και ο περιορισμός των κινδύνων μιμητικοί.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Θήτα-4 (γνωστός και ως «Οι Κηπουροί»): Ειδικεύεται στον εντοπισμό και περιέχει φυτικά ΑΠΣ.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Θήτα-5 (γνωστός και ως "Η Μεγαλύτερη βάρκα"): Ανατέθηκε στην συγκράτηση των υδρόβιων, βιολογικών ΑΠΣ, καθώς και τον εντοπισμό των φημών σχετικά με ασυνήθιστα αλιεύματα στη θάλασσα.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Γιώτα-4 (γνωστός και ως "Κυνηγοί Ονείρων"): Έσοδα για την ανακάλυψη και περιέχουν άγρια ​​περιπτώσεις ΑΠΣ-932.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Γιώτα-5 (γνωστός και ως "Δόλωμα για τους Τίγρεις"): Δημιουργήθηκε για υψηλού κινδύνου αποστολές που απαιτούν εξαιρετικά γρήγορους χρόνους αντίδρασης. Επί του παρόντος έχουν ανατεθεί για να εντοπίσετε και να τερματίσει τις περιπτώσεις του ΑΠΣ-247-1.

Κινητή Ομάδα Κρούσης Γιώτα-10 (γνωστός και ως "Γαμημένοι Ομοσπονδιακοί"): Έσοδα για την παρακολούθηση ΑΠΣ-σχετικές εκθέσεις και να διαταράξουν ΑΠΣ-σχετικές έρευνες από τις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Αναγεννησιακη Ομάδα Κρούσης Κάππα-6 (γνωστός και ως "Μάτια Angel"): Χτισμένο γύρω απο το ΑΠΣ-438, αποδίδεται σε διάφορα έργα κατασκοπεία σχετικά με το Ίδρυμα. Σήμερα συνεργάζεται με την Κινητή Ομάδα Κρούσης Δέλτα-5 για την παρακολούθηση και την απόκτηση πιθανών ΑΠΣ στοιχείων.

Κινητό Task Force Κάππα-42 (γνωστός και ως «Οι Τυχεροί Εφτά"): Τρεις αφάνεια. Δύο αυτοκτονίες. Ένα τερματιστεί.

Κινητό Task Force Lambda-2 («Αμφι All-Γυναίκα Ομάδα Δρ Clef του Assassin Stripper" aka): Παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται στο οργανογράμματος, Mobile Task Force Lambda-2 φαίνεται να έχει κανένα μέλος σε όλα, και μπορεί, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει . Η εμφάνισή του εδώ είναι ένα μυστήριο.

Κινητό Task Force Lambda-3 (γνωστός και ως "Δεν ψευδώνυμο"): Επί του παρόντος παρακολούθηση και την απόκτηση περιπτώσεις SCP-894-1, -2, και -3.

Κινητό Task Force Lambda-4 (γνωστός και ως «παρατηρητές πουλιών»): Επί του παρόντος την παρακολούθηση και την προστασία των SCP-514.

Κινητό ομάδας Mu-4 (γνωστός και ως «προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων"): Έσοδα για την ανάκτηση, περιέχουν, και να καταστρέψει τον υπολογιστή και τα ηλεκτρονικά με βάση το ΠΣΣ.

Κινητό ομάδας Mu-13 (γνωστός και ως "Ghostbusters"): Ανατέθηκε σε SCP-460, υπεύθυνη για τον εντοπισμό και τη συγκράτηση της προκύπτουσας εκδηλώσεις.

Κινητό ομάδας Mu-89 (γνωστός και ως "Moloch 'n Load"): Εκπαιδευμένος στη γλωσσολογία, την ψυχολογία, τακτική και διπλωματία. Ανατέθηκε σε SCP-089.

Κινητό Task Force Nu-1 (γνωστός και ως "Αιτία και αποτελεσματική»): Εξαιρετικά εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες σχετικά με την πιθανότητα, ευκαιρία, και τις πράξεις χειραγώγησης εκδήλωση, που ειδικεύεται στη χρήση χρονική ανωμαλίες, την επίλυση ταξίδι στο χρόνο παράδοξα, καθώς και η κατανόηση των νόμων της αιτιότητας.

Κινητό Task Force Nu-6 (γνωστός και ως "Triple-Dog Daredevils"): Αποτελείται από πράκτορες μυστικών που μοιάζουν με τα παιδιά ή τους εφήβους, μαζί με το προσωπικό υποστήριξης. Επί του παρόντος έχουν ανατεθεί για την παρακολούθηση και περιέχουν SCP-1448.

Κινητό Task Force Xi-8 (γνωστός και ως "Spearhunters"): Εκπαιδευμένοι εμπειρογνώμονες στον εντοπισμό ερημιά, την ευαισθητοποίηση και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση, συχνά ζουν σε εξωτερικούς χώρους για τους μήνες σε έναν χρόνο. Επί του παρόντος ανατεθεί SCP-778.

Κινητό Task Force Xi-11 (γνωστός και ως "Polarbears"): Εξαιρετικά εκπαιδευμένους ειδικούς στην επιβίωση αρκτική και την παρακολούθηση. Σήμερα αποστέλλονται στο Site-32.

Ένοπλες Ταχείας Αντίδρασης Task Force Xi-13 (γνωστός και ως "Sequere αριθ." ["Ακολουθήστε μας"]): Διμοιρία αντοχής μονάδα ταχείας αντίδρασης, επιφορτισμένη με την απάντηση γρήγορα σε επικίνδυνες και / ή ανώμαλες καταστάσεις όπου η απειλή δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, αλλά στρατιωτικά βαθμού δύναμη θεωρείται πιθανό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε μεγάλης κλίμακας και συγκράτηση παραβιάσεων ασφαλείας.

Reconnaissance Task Force Omicron-6U (γνωστός και ως "Trilobite"): ΠΣΣ Trilobite και το πλήρωμά του, χάθηκαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης του SCP-850.

Κινητό Task Force Omicron-9 (γνωστός και ως "Hot Χορευτές Ζώνη»): Ειδικεύεται σε στενή τέταρτα μάχη στο επίπεδο 4 Biohazard περιβάλλοντα.

Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης Task Omicron-11 (γνωστός και ως "Burke είναι Boys"): νέθεσε κυρίως με SCP-444 συγκράτηση και την ανάκτηση, Omicron-11 αποτελείται από κωφούς παράγοντες εκπαιδευτεί σε γλωσσικά που περιέχει μεταφέρονται ΠΣΣ. Omicron-11 έχει αναπτυχθεί σε υπο-ομάδες σε διάφορες τοποθεσίες.

Κινητό Task Force Pi-1 (γνωστός και ως "Slickers City"): ειδικεύονται στον εντοπισμό και περιορισμό των δυνητικών αντικειμένων SCP σε μεγάλο βαθμό-κατοικημένες περιοχές σε όλο τον κόσμο. Βασισμένο στο ιστοσελίδας-28.

Κινητό Task Force Rho-1 (γνωστός και ως "Ο Καθηγητές"): ". Alexylva Πανεπιστήμιο" Έσοδα για την εξασφάλιση και μεταφορά ανώμαλη στοιχεία που αφορούν την ομάδα ενδιαφέροντος Άλφα-388, Βασισμένο στο ιστοσελίδας 38.

Κινητό Task Force Rho-5 (γνωστός και ως "Stitch In Time"): Ανατέθηκε σε SCP-276 για την επισκευή χρονικών ανωμαλιών. Σήμερα κάπου στη βικτοριανή εποχή.

Κινητό Task Force Rho-8 (γνωστός και ως "καθ 'οδόν εκδρομείς»): εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για την πλοήγηση και την εξερεύνηση των περιοχών με τοπικά αλλάξει τους νόμους της φυσικής.

Κινητό Task Force Sigma-1 (γνωστός και ως "Μοντεζούμα"): Επί του παρόντος αναπτύσσονται στις ελώδεις περιοχές της [DATA περικοπεί]? Επιφορτισμένη με την ολοκλήρωση συγκράτηση του SCP-1099? Τρένα επίπεδο-1 σε προσωπικό πρακτική βιο-συγκράτηση.

Task Force Sigma-6 (γνωστός και ως "Puddlejumpers"): Επί του παρόντος την προστασία και τη διατήρηση εγκαταστάσεων SCP-120 και φυλάκια θέση. Αποτελείται από 1 μονάδα διοίκησης και 1 άμυνα και μονάδα συντήρησης που βασίζεται στο SCP-120 εγκαταστάσεις σε Command-█ █? 5 μονάδες με βάση τις θέσεις προορισμού, 5 μονάδες αποθεματικό για αυτά? Και 5 μονάδες αποδίδονται σε άλλες SCP-120 έργα που σχετίζονται με .

Κινητό Task Force Ύψιλον-2 (γνωστός και ως "Cattlewranglers"): νέθεσε με SCP-843 και ο εντοπισμός και η καταστροφή όλων των άγριων περιπτώσεις SCP-843-2.

Κινητό Task Force Chi-7 (γνωστός και ως "ειδικοί Spotlight"): ειδικεύονται στην αντιμετώπιση SCP αντικείμενα που ευδοκιμούν στην απουσία του φωτός.

Κινητό Psi-8 Task Force (γνωστός και ως "Οι Σιγαστήρες"): Βρείτε όλες τις μορφές επικοινωνίας μεταξύ των τάφων και την επιφάνεια, συνήθως τεθεί σε εφαρμογή ως ένα προληπτικό μέτρο κατά λάθος ταφή (όπως είναι οι σωλήνες, κουδούνια, και τηλέφωνα) και κόβω τους.

Κινητό Task Force Ωμέγα-7 ("Κουτί της Πανδώρας" aka): Αυτή τη στιγμή το χειρισμό και την υποστήριξη SCP-076. Πρόσφατα, SCP-105 έχει incepted στις τάξεις της. Αυτή η καταχώρηση πρέπει να απομακρυνθεί με διαταγή των Records και Διαχείρισης Πληροφοριών Ασφαλείας.

Κινητό Task Force Ωμέγα-15 (γνωστός και ως "Βαλκυρίες"): Air στοιχείο στήριξης που εδρεύει στη Σουηδία, υπεύθυνη για την παροχή ταχείας αντίδρασης στενή εναέρια υποστήριξη σε όλη τη βόρεια και ανατολική Ευρώπη. Τρέχουσες εργασίες περιλαμβάνουν την υποστήριξη του Ιδρύματος δυνάμεων που περιέχουν SCP-526.

Ειδική Task Force O-23 (γνωστός και ως "Η νεροχύτη της κουζίνας»): Δημιουργήθηκε από αρκετά μέλη του Ο5, O-23 αποτελείται από αρκετές δεκάδες των ερευνητών και των παραγόντων που πάντα φαίνεται να είναι στην γραμμή του πυρός, και να επιβιώσουν. Όταν όλα τα άλλα αποτύχουν, να στείλετε σε O-23.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License