ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΖ-001

Για να αποφευχθεί η διαρρευθεί γνώσης του ΑΠΖ-001, έχουν δημιουργηθεί αρκετά / κανένα λανθασμένα ΑΠΖ-001 αρχεία παράλληλα με το πραγματικό αρχείο / αρχεία. Όλα τα αρχεία που αφορούν τη φύση του ΑΠΖ-001, συμπεριλαμβανομένων των δολωμάτων / ψεύτικων, προστατεύονται από ένα μιμητικό παράγοντα που έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή αμέσως σε οποιαδήποτε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία. Αποκαλύπτοντας την πραγματική φύση / φύσεις του ΑΠΖ-001 στο ευρύ κοινό είναι ο λόγος για την εκτέλεση, με εξαίρεση εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο ████ - ███ - ██████.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΘΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΟΠΟΙΟΔΙΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ BERRYMAN-LANGFORD ΜIΜΙΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ. ΜΟΝΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΟ ΜΙΜΙΔΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ. ΚΥΛΙΣΗ ΠΡΟ΅ΤΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ, ΑΚΟΥΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

fractal-Jan19_1.jpg

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΜΙΔΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΗΜΑΔΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ.ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: Jonathan Ball
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: Dr.Gears
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: Dr. Clef
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: qntm
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: Bright
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: Dr. Mann
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: Dr. Mackenzie
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: S. Andrew Swann
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: Scantron
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: Djoric/Dmatix

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License